Privacy Verklaring BASIS - Praktijk voor Vitaliteit

BASIS – Praktijk voor vitaliteit (”BASIS”; ”wij”), gevestigd in Nederland, levert diensten aan onze websitebezoekers (”u”). Onze diensten bestaan uit het verlenen van Dietetiek, Fysiotherapie, Training en leefstijl coaching en andere Diensten (de “Diensten”). Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van deze Diensten.

BASIS acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website  https://basislifestyle.nl/ en https://healthnerds.basislifestyle.nl/

 

BASIS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Schonenburgseind 38 
3995 DC Houten
https://www.basislifestyle.nl
info@basislifestyle.nl

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming AVG. Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we uw naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy instellingen

BASIS - Praktijk voor Vitaliteit hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Daarom kan je hieronder je eigen voorkeuren samenstellen.

Door deze aan te zetten geef Facebook de gelegenheid om jou te volgen op onze website. Als je bijvoorbeeld specifiek geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp op onze website kunnen we zo zorgen dat je vaker deze content te zien krijgt op jouw facebook-tijdlijn.  .

View details

Door deze aan te zetten geef ons de gelegenheid om jou te volgen op onze website. Alleen als jij je aanmeld voor onze emails gebruiken we deze informatie. We zorgen ervoor dat je alleen gerichte emails ontvangt die voor jou relevant zijn op basis van deze verzamelde informatie.

View details

Met behulp van Google Analytics verzamelen we statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Zo proberen we onze website steeds gebruiksvriendelijker te maken. Deze statistieken zijn volledig anoniem en slaan dus geen persoonlijke gegevens op. We hoeven hier geen toestemming voor te vragen, maar we vonden het wel netjes om het je te laten weten.

View details
Vergeet mijn instellingen Jouw persoonlijke keuzes zijn verwijderd

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

BASIS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BASIS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BASIS verstrekt. BASIS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Wanneer u contact zoekt met ons via onze website of social media:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw E-mailadres
 • Uw gedrag op deze website
 • Afbeeldingen waarmee u kunt worden geïdentificeerd
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen

Wanneer wij een medisch behandeltraject en/of een sporttraject starten kunnen wij, uitsluitend wanneer nodig geacht, ook vragen om:

 • Uw adresgegevens
 • Uw Huisarts
 • Uw eventuele verwijzing
 • Uw huidige medische klacht(en)
 • Uw medische voorgeschiedenis inclusief medicatie
 • Uw BSN-nummer
 • Uw Rekeninggegevens

Bovenstaande gegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, te weten:

 • Aanmelden en verifiëren / authenticeren van gebruikers van de Diensten
 • Correspondentie via email of telefonisch contact
 • Paramedische zorgverlening
 • Doelmatig financiële afhandeling van de door u genuttigde paramedische behandelingen, sportlessen of onze online Diensten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief (indien hier toestemming voor gegeven is)
 • Uw gedrag op de website wordt anoniem geanalyseerd om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

HOELANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn wettelijk vastgesteld en in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. 
 • Uw financiële gegevens bewaren wij volgens de wettelijke termijn in principe 7 jaar.

ONZE PLICHTEN EN UW RECHTEN

 • BASIS draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. BASIS stelt op deze wijze zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • BASIS verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • BASIS zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden anders dan aangegeven in deze Privacy Verklaring.
 • BASIS behoudt zicht het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij raden aan dat u regelmatig deze Privacy Verklaring raadpleegt zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.
 • Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en deze te laten corrigeren bij onjuistheden. Ook heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen mits dit niet in conflict is met de wettelijke bewaartermijn die in sommige gevallen van toepassing zijn. (zie het onderdeel “hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren”).
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger
 • BASIS heeft voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts / verwijzer).

WELKE COMPUTERPROGRAMMA’S ER WORDEN GEBRUIKT

 • BASIS maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies met als doel te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG. We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 • BASIS maakt gebruik van een Facebook-Pixel op de website. Deze staat standaard uit wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. U kiest er zelf voor om deze aan te zetten of later ook weer uit te zetten. Door deze aan te zetten geeft u Facebook toegang om u te volgen op onze website. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat u op Facebook content van BASIS te zien krijgt waarin u het meest geïnteresseerd bent.
 • BASIS maakt gebruik van Teamleader voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens die nodig zijn voor het afhandelen van onze diensten en producten. Teamleader kan deze gegevens niet inzien en ook niet delen met derden. BASIS blijft beheerder van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u ook op de algemene voorwaarden van Teamleader.
 • BASIS maakt gebruikt van Mailblue voor het versturen van nieuwsbrieven. Dit doen wij alleen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. U kunt zich altijd weer uitschrijven. Uw voor- en achternaam en uw mailadres worden in dit systeem opgeslagen. Mailblue kan deze gegevens niet inzien en ook niet delen met derden. BASIS blijft beheerder van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u ook op de algemene voorwaarden van Mailblue.
 • BASIS maakt gebruik van Moneybird voor verwerking van de financiële boekhouding. Uw gegevens die hiervoor nodig zijn worden in dit progamma opgeslagen. Maakt u gebruik van onze paramedische diensten en wilt u in aanmerking komen voor vergoeding via uw zorgverzekeraar dan verwerken wij ook uw BSN nummer en vermelden wij een specifieke indicatie-code waardoor uw zorgverzekeraar inzicht krijgt in uw klacht. BASIS blijft beheerder van uw persoonsgegevens. Moneybird kan deze gegevens niet inzien en niet delen met derden. Wij verwijzen u ook op de algemene voorwaarden van Moneybird.
 • BASIS maakt gebruik van Huddle voor onze online leeromgeving en besloten community. U kunt hierin vrijwillig uw persoonsgegevens delen zoals uw naam, persoonlijke afbeelding en adres. Huddle kan deze gegeven niet inzien en niet delen met derden. Wij verwijzen u ook op de algemene voorwaarden van Huddle.
 • BASIS maakt gebruik van PlugandPay voor onze online betalingen. In dit progamma worden uw naam en betaalgegevens verwerkt zodat deze gebruikt kunnen worden voor betalingen waar u zelf toestemming voor heeft gegeven. PlugandPay kan deze gegeven niet inzien en niet delen met derden. Wij verwijzen u ook op de algemene voorwaarden van PlugandPay.